1. Những người không được tham gia đấu giá tài sản:
-    Người không có năng lực hành vi dân sự, người mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của bộ luật dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.
-    Người làm việc trong Công ty TNHH Đấu giá Toàn Thành; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng hoặc con cái của những người đó.
-    Người có tài sản bán đấu giá.
-    Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.
 
2. Những người không đăng ký mua tài sản bán đấu giá, người không có nhiệm vụ liên quan, trẻ em, người dưới 16 tuổi không được vào Phòng đấu giá tài sản.
 
3. Người tham giá đấu giá tài sản phải ăn mặc gọn gàng, tươm tất; thái độ lịch sự, nghiêm túc; không gây ôn ào, không sử dụng điện thọai di động gây mất trật tự, ảnh hưởng đến cuộc đấu giá.
 
4. Người tham gia đấu giá tài sản phải tôn trong các quy định về đấu giá, nội quy đấu giá và sự điều hành của người điều hành cuộc đấu giá tài sản.
 
5. Mỗi cuộc bán đấu giá có thể bán đấu giá một hoặc nhiều tài sản, người đăng ký mua tài sản bán đấu giá nào thì chỉ tham gia đấu giá tài sản đó. Cuộc đấu giá sẽ không  được tổ chức nếu số người đăng ký tham gia mua tài sản đấu giá chỉ có 01 người duy nhất, trường hợp này được giải quyết theo quy định tại điều 37 Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 03/4/2010 của Chính Phủ về bán đấu giá tài sản.
 
6. Một người đăng ký mua tài sản bán đấu giá được đi kèm thêm 01 người khi tham dự cuộc đấu giá (tối đa không quá 2 người kể cả người đăng ký), được phép trao đổi nội bộ với người đi kèm, không được phép trao đổi với tổ chức và cá nhân khác. Nếu việc trao đổi với tổ chức, cá nhân khác có dấu hiện thông đồng, liên kết dìm giá tài sản sẽ được người điều hành cuộc bán đấu giá xử lý theo quy định.
 
7. Không sử dụng bia, rượu và các chất kích thích trong thời gian đang diễn ra cuộc đấu giá tài sản. Những người có mùi bia rượu, sử dụng ma túy, các chất kích thích khác, đang ở trạng thái say xỉn, không làm chủ được hành động của mình không được vào phòng đấu giá và không được tham gia đấu giá.
 
8. Người tham gia đăng ký mua tài sản đấu giá có mặt tại phòng đấu giá để làm các thủ tục tham gia cuộc đấu giá trước giờ bắt đầu đấu giá tối thiểu 15 phút.
 
9. Người đăng ký tham gia mua tài sản đấu giá phải có mặt đúng giờ, mọi trường hợp hợp đến muộn sau khi người điều hành kết thúc việc điểm danh sẽ không được tham gia cuộc đấu giá và coi như  tự ý  từ bỏ, không tham gia cuộc đấu giá đã đăng ký.
 
10. Trước khi cuộc đấu giá bắt đầu, mỗi người đăng ký tham gia đấu giá sẽ được phát 01 bảng thẻ có ghi mã số tham dự, mỗi người chỉ có 01 bảng thẻ mã số duy nhất. Bảng thẻ có nghi mã số là ký hiệu được mã hóa từ hồ sơ của người đăng ký tham dự.
 
11. Để tham gia đấu giá người đăng ký tham gia mua đấu giá phải có thẻ ghi mã số.
 
12. Người đăng ký tham gia đấu giá phải bảo quản, sử dụng thẻ trong cuộc đấu giá và không được giao cho người khác sử dụng, ngay sau cuộc đấu giá phải trả thẻ lại cho đại diện Công ty Toàn Thành.
 
13. Công ty Toàn Thành không chịu trách nhiệm nếu người tham giá đấu giá để mất hoặc người khác sử dụng thẻ của mình.
 
14. Các quy định, trình tự , thủ tục và các vấn đề khác liên quan đến từng cuộc đấu giá áp dụng theo quy chế bán đấu giá cụ thể và các văn bản pháp luật quy định.
 
15. Người điều hành đấu giá tài sản được phép truất quyền tham gia đấu giá tài sản của người tham giá đầu giá tài sản nếu người tham gia đấu giá tài sản có một trong các hành vi sau:-    Có hành vi phá rối, cản trở cuộc đấu giá: gây ồn ào, trao đổi với cá nhân, tổ chức khác đã được người điều hành đấu giá nhắc đến lần thứ 3 mà vẫn tiếp diễn; gây lộn; đánh lộn; chưởi thể; mắng chưởi, có hành vi xúc pham người điều hành cuộc đấu giá, thư ký cuộc đấu giá và người tham giá đấu giá tài sản khác; sử dụng bia rượu và các chất kích thích……
 
-    Có hành vi liên kết thông đồng, dìm giá tài sản bán đấu giá.
 
16. Những người bị truất quyền đấu giá, người không được vào phòng đấu giá do có các hành vi say xỉn, sử dụng bia rượu, các chất kích thích không làm chủ được hành vi của mình sẽ bị hạn chế đăng ký tham giá đấu giá do Công ty TNHH Đấu giá Toàn Thành tổ chức, các trường hợp này khi đăng ký phải cam kết và có sự đồng ý của Giám đốc Công ty Toàn Thành.

Thư viện ảnh

Liên hệ chúng tôi

Toan Thang Auction

No.52 Tran Binh Trong Street

Ward 05, Binh Thanh Dist, HCM City

Tel: (028) 6294-6889

JoomShaper