Ban lãnh đạo

Trần Khánh Du

Chủ tịch HĐTV

Đấu giá viên của Bộ Tư Pháp |Thẩm định viên về giá của Bộ Tài Chính| Chuyên viên môi giới, quản lý sàn Bất động sản

Hồ Bình Minh

Giám đốc điều hành

Đấu giá viên của Bộ Tư Pháp | Thẩm định viên về giá của Bộ Tài Chính | Định giá viên Bất động sản của Sở Xây dựng

Phạm Hùng

Phó giám đốc

Đấu giá viên của Bộ Tư Pháp | Tư Vấn Pháp Lý/Thành Viên Đoàn Luật Sư Gia Lai

Mai Hùng An

Trưởng phòng kiểm soát pháp lý

Luật sư | Đấu giá viên của Bộ Tư Pháp | Thành viên Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước

Thư viện ảnh

Liên hệ chúng tôi

Toan Thanh Auction

No.52 Tran Binh Trong Street

Ward 05, Binh Thanh Dist, HCM City

Tel: (028) 6294-6889

JoomShaper