I.     MỨC THU PHÍ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN:

A.    Trường hợp bán đấu giá thành thì mức thu phí được tính trên giá trị tài sản bán được của một cuộc bán đấu giá, theo quy định như sau:

 

STT

Giá trị theo giá khởi điểm/hợp đồng

Mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá

1

Dưới 50 triệu đồng

8% giá trị tài sản bán được

2

Từ 50 triệu đến 100 triệu đồng

3,64 triệu + 5% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

3

Từ trên 100 triệu đến 500 triệu đồng

6,82 triệu + 3% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

4

Từ trên 500 triệu đến 1 tỷ đồng

14,18 triệu + 2% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

5

Từ trên 1 tỷ đến 5 tỷ đồng

22,64 triệu + 1,5% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

6

Từ trên 5 tỷ đến 10 tỷ đồng 32,45 triệu + 1,4% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm
7 Từ trên 10 tỷ đến 20 tỷ đồng 38,41 triệu + 1,3% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm
8 Từ trên 20 tỷ đến 50 tỷ đồng 40,91 triệu + 1,2% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm
9 Từ trên 50 tỷ đồng 50 triệu + 1% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

Ghi chú:

- Mức thù lao tối đa tương ứng từng khung giá trị tài sản theo giá khởi điểm không vượt quá 300.000.000 đồng/01 Hợp đồng

- Thù lao dịch vụ đấu giá tài sản quy định tại bảng trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng bao gồm các chi phí hợp lý, hợp lệ mà người có tài sản đấu giá trả cho tổ chức đấu giá để thực hiện đấu giá tài sản theo quy định.

B.    Trường hợp bán đấu giá tài sản không thành, trong trường hợp phiên đấu giá không có người tham gia mua hoặc bán không thành công ty TAC sẽ thu các phí thực tế đã chi, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác

 

II.    MỨC THU PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Mức phí tham giá đấu giá tài sản được quy định tương ứng với giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá theo quy định như sau:

STT

Giá khởi điểm của tài sản

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Từ 20 triệu đồng trở xuống

50.000

2

Từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng

100.000

3

Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

150.000

4

Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

5

Từ trên 500 triệu đồng

500.000

 

Thư viện ảnh

Liên hệ chúng tôi

Toan Thang Auction

No.52 Tran Binh Trong Street

Ward 05, Binh Thanh Dist, HCM City

Tel: (028) 6294-6889

JoomShaper