Mẫu biên bản định giá tài sản

CƠ QUAN ĐỊNH GIÁ 
TÀI SẢN (*)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 

BIÊN BẢN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN (**)

Căn cứ vào Quyết định tạm giữ (hoặc Quyết định xử lý) số:........, ngày.........., của..............

Căn cứ Bảng giá …. do …. ban hành;

Căn cứ giá bán các sản phẩm mới cùng loại trên thị trường địa phương tại thời điểm khảo sát giá;

Căn cứ vào Biên bản xác định tỷ lệ chất lượng còn lại ngày.......... hoặc Giấy chứng nhận giám định chất lượng số:........., ngày.............. của..................

Hôm nay, ngày......... tháng............ năm..........., tại.............., cơ quan định giá tài sản với các thành phần gồm:

1. Ông, bà:..........................., chức vụ..........................

Cơ quan:.......................................................................

2. Ông, bà:..........................., chức vụ..........................

Cơ quan:......................................................................

3. Ông, bà:..........................., chức vụ..........................

Cơ quan:......................................................................

4. Ông, bà:............................, chức vụ.........................

Cơ quan:......................................................................

Đã họp và thống nhất xác định mức giá của lô hàng theo Quyết định tạm giữ (hoặc Quyết định xử lý) số:............... là:..................... đồng,

Bằng chữ:....................................................................

(Kèm theo biên bản này có Bảng kê chi tiết giá trị của từng loại tài sản)

Biên bản được lập thành …. bản, được các thành viên cùng nhất trí thông qua./.

 

Đại diện

.................

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện

.................

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Đại diện

.................

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện

.................

(Ký, ghi rõ họ tên)

(*): Cơ quan định giá tài sản là: Cơ quan ra quyết định tạm giữ tài sản hoặc Hội đồng định giá tài sản.

(**): Mẫu biên bản này áp dụng cho việc định giá tài sản tạm giữ, định giá khởi điểm để bán đấu giá.

Download
Created Date Thursday, 02 June 2016 Owner Super User

Thư viện ảnh

Liên hệ chúng tôi

Toan Thanh Auction

No.52 Tran Binh Trong Street

Ward 05, Binh Thanh Dist, HCM City

Tel: (028) 6294-6889

JoomShaper
ataşehir escort
mraniye escort
pendik escort
aydın escort aydın escort balıkesir escort balıkesir escort bandırma escort bandırma escort manisa escort manisa escort marmaris escort marmaris escort nevşehir escort nevşehir escort niğde escort niğde escort