Mẫu biên bản bán đấu giá tài sản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

 

BIÊN BẢN BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

- Căn cứ quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

- Thực hiện Hợp đồng bán đấu giá tài sản số.................ngày…...../...../…..giữa .....................................................và..............................................................................

Hôm nay, vào hồi ...... giờ..... phút ngày.........tháng........năm........., tại............, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh, thành phố.........(hoặc doanh nghiệp bán đấu giá tài sản......./Hội đồng bán đấu giá tài sản ....) tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản.

- Tài sản bán đấu giá:.........................................................................................

- Giá khởi điểm của tài sản: ..............................................................................

I. Thành phần tham dự:

* Khách mời chứng kiến việc bán đấu giá tài sản (Họ và tên, chức vụ, nơi công tác):

1. .......................................................................................................................

2. .......................................................................................................................

3. .......................................................................................................................

4. .......................................................................................................................

 ..........................................................................................................................

* Đấu giá viên (Họ và tên, số Thẻ đấu giá viên)

 ..........................................................................................................................

 ..........................................................................................................................

* Người tham gia đấu giá (Họ và tên, số CMND, địa chỉ liên lạc, nếu nhiều

 người thì có danh sách kèm theo):

1. .......................................................................................................................

2. .......................................................................................................................

3. .......................................................................................................................

4. .......................................................................................................................

5. .......................................................................................................................

 .........................................................................................................................

 .........................................................................................................................

II. Diễn biến cụ thể của cuộc bán đấu giá:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Sau.......... lần trả giá, người trả giá cao nhất là Ông/Bà...................................

................................., địa chỉ.............................................................................

Số CMND:…………........................ngày cấp...........................nơi cấp............

với giá đã trả là................................................đồng

(viết bằng chữ :..................................................................................................)

Cuộc bán đấu giá kết thúc vào lúc ...........giờ cùng ngày. Các bên cùng thống nhất

ký tên.

Người tham gia đấu giá

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người tham gia

dự cuộc bán đấu giá(nếu có)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Đấu giá viên

 

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người ghi

biên bản

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

 

Download
Created Date Thursday, 02 June 2016 Owner Super User

Thư viện ảnh

Liên hệ chúng tôi

Toan Thanh Auction

No.52 Tran Binh Trong Street

Ward 05, Binh Thanh Dist, HCM City

Tel: (028) 6294-6889

JoomShaper
ataşehir escort
mraniye escort
pendik escort
aydın escort aydın escort balıkesir escort balıkesir escort bandırma escort bandırma escort manisa escort manisa escort marmaris escort marmaris escort nevşehir escort nevşehir escort niğde escort niğde escort