I.     MỨC THU PHÍ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN:

A.    Trường hợp bán đấu giá thành thì mức thu phí được tính trên giá trị tài sản bán được của một cuộc bán đấu giá, theo quy định như sau:

 

STT

Giá trị tài sản bán được của một cuộc bán đấu giá

Mức thu phí dịch vụ

1

Dưới 50 triệu đồng

5% giá trị tài sản bán được

2

Từ 50 triệu đến 1 tỷ đồng

2,5 triệu + 1,5% giá trị tài sản bán được quá 50 triệu

3

Từ trên 1 tỷ đến 10 tỷ đồng

16,75 triệu + 0,2% giá trị tài sản bán được vượt 1 tỷ

4

Từ trên 10 tỷ đến 20 tỷ đồng

34,75 triệu + 0,15% giá trị tài sản bán được vượt 10 tỷ

5

Từ trên 20 tỷ đồng

49,75 triệu + 0,1% giá trị tài sản bán được vượt 20 tỷ. Tổng số phí không quá 300 triệu/cuộc đấu giá

 

B.    Trường hợp bán đấu giá tài sản không thành trong trường hợp phiên đấu giá không có người tham gia mua hoặc bán không thành công ty TAC sẽ thu các phí thực tế đã chi, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác

 

II.    MỨC THU PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Mức phí tham giá đấu giá tài sản được quy định tương ứng với giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá theo quy định như sau:

STT

Giá khởi điểm của tài sản

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Từ 20 triệu đồng trở xuống

50.000

2

Từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng

100.000

3

Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

150.000

4

Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

5

Từ trên 500 triệu đồng

500.000

 

Thư viện ảnh

Liên hệ chúng tôi

Toan Thanh Auction

No.215/95 Nguyen Xi Street

Ward 13, Binh Thanh Dist, HCM City

Tel: (08) 6282-3133

JoomShaper
ataşehir escort
mraniye escort
pendik escort
aydın escort aydın escort balıkesir escort balıkesir escort bandırma escort bandırma escort manisa escort manisa escort marmaris escort marmaris escort nevşehir escort nevşehir escort niğde escort niğde escort